PAR

Alus gatavošana nav vienkārša. Tā sākas ar iesala diedzēšanu, žāvēšanu un samalšanu.
No iesala tecina misu, kurai pievieno apiņus un raugu. Tad seko alus raudzēšana lielajās
mucās un pārliešana mazajās mucās, kur dzēriens turpina rūgt. Mājās gatavots alus
ir dzīvs, un tas nozīmē, ka gatavošanas procesā var rasties ne mazums sarežģījumu –
var pārdīgt iesals, saskābt misa, raudzēšanas laikā alus var pārkarst, alus muciņas, pār
ātru aizspundētas, pat var sprāgt. Alus gatavošanā no svara ir tīri trauki, labs ūdens un
kvalitatīvas izejvielas. Tikai pieredzes ceļā rodas iemaņas, kā pagatavot mājās vislabāko
alu, kura smeķis nav salīdzināms ar veikalā nopērkamo.

Tradīciju burtnīcā “Alus gatavošana” apkopoti materiāli, kas iegūti lauka
pētījumos 2008. gada maijā un jūnijā. Lauka pētījumu mērķis bija izzināt un
dokumentēt mājas alus gatavošanas tradīciju, kas mūsdienās ir aizvien retāk sastopama.
Tradīcijas zušana skaidrojama gan ar plašo dzērienu piedāvājumu tirdzniecības vietās,
gan ar zināšanu un prasmju trūkumu. 2008. gada 14. jūnijā Aizputē tika organizēta alus
gatavošanas meistardarbnīca, pievēršot sabiedrības uzmanību alus gatavošanai, kas ir
tikpat nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa kā rudzu maizes cepšana mājās,
zāļu tēju vākšana, bērzu sulu tecināšana, vainagu pīšana Jāņos u.c.

Tradīciju burtnīcu "Alus gatavošana" sagatavoja: Ieva Vītola, Signe Pucena, Uģis Pucens
Redaktore: Rita Treija
Fotogrāfijas: Signe Pucena, Mārtiņš Blūzma, Uģis Pucens, Agrita Ozoliņa
Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks

Tekstā saglabātas teicēju un intervētāju valodas īpatnības.

Tradīciju burtnīcas "Alus gatavošana" druku finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds
Izdevējs: Starpnozaru mākslas grupa SERDE
2009. gadā

Ja vēlaties iegādāties "Tradīciju burtnīcu. Alus gatavošana", rakstiet smg.serde (@) gmail.com
Tālr. +371 2981710